AVIS LEGAL

Objecte i acceptació
El present avís legal regula l’ús del nostre lloc web, del qual és titular MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. . La navegació pel lloc web de MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions. Vostè s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. El vostè respondrà enfront de MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-li a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Identificació i comunicacions
MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L., en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

La seva denominació social és: MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L.
El seu CIF és: B64537640
El seu domicili social està en: CARRER ITÀLIA, 21 – (08770) SANT SADURNI D’ANOIA
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. es consideraran eficaços, amb caràcter general, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment

Condicions d’accés i utilització
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure, no obstant això, MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

Vostè garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del MANUFACTURIS METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. i a no emprar-los per a, entre altres:

Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. presta els seus serveis.
Intentar accedir dades d’altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics de MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. o de tercers.
Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L., sense que puguin entendre’s com cedits cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L., sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix li atribueixi dret algun sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un enllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L.. En tot cas, l’enllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L., o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

Exclusió de garanties i de responsabilitat
MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a títol d’exemple, MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit
En el cas que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web de MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L., serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més pròxims a la seu de (Espanya).

Publicacions
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

Política de Privacitat

Informació sobre Protecció de Dades

Dades relatives al Responsable
Responsable Tractament
– Entitat: MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L.
– CIF de l’entitat: B64537640
– Direcció de l’entitat: CARRER ITÀLIA, 21 – (08770) SANT SADURNI D’ANOIA
– Email de l’entitat: info@rosaba.com
– Responsable del tractament : KARINA VIVES OCHOA DE ECHAGUEN
– Telèfon del Responsable del tractament : 938910238
– Direcció email del Responsable del tractament : info@rosaba.com

Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l’empresa
Compra/venda de material
Control i supervisió de l’eficiència i qualitat de l’entitat
Coordinació d’activitats empresarials
Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
Formació
Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
Prestar-los un servei
Publicació de dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació
Realitzar demanats
Recepció de la prestació d’un servei
Servei postvenda i fidelització
Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa

Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades en un temps indefinit, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per a complir les obligacions legals.

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:

Consentiment inequívoc
Execució d’un contracte

Destinataris

Les seves dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:

Administració tributària
Bancs i entitats financeres
Entitats de Consultoria/Auditoria
Gestoria/Assessoria
No comparteixo les dades amb tercers.
Seguretat social
Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CARRER ITÀLIA, 21 – (08770) SANT SADURNI D’ANOIA adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.

Política de Cookies

Informació General de les cookies

La confiança de l’usuari és important per a nosaltres, i per consegüent, en MANUFACTURES METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. ens preocupa protegir la seva privacitat. Un aspecte important d’això és proporcionar-li tota la informació possible sobre com utilitzem les teves dades de caràcter personal, fins i tot com utilitzem l’emmagatzematge local de dades i tecnologia similar

L’emmagatzematge local de dades implica emmagatzemar diferents tipus de dades localment en el seu dispositiu a través del seu navegador web. Les dades emmagatzemades localment poden, per exemple, contenir la configuració de l’usuari, informació sobre com navega pel nostre lloc web, quin navegador web utilitza, quins anuncis s’han mostrat, i el comportament similar en llocs web amb els quals col·laborem. Les dades emmagatzemades localment poden ser utilitzats per a personalitzar el contingut i les funcions en els nostres serveis de manera que les seves visites siguin més còmodes i tinguin més sentit.

Un mètode d’emmagatzematge local de dades són les cookies. Les cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen en el seu dispositiu (PC, telèfon mòbil o tauleta) que ens permeten reconèixer el seu navegador web. Les cookies contenen informació principalment sobre el seu navegador web i sobre qualsevol activitat que s’ha produït en ell. Ens ajuden a garantir la seguretat i el funcionament òptim del nostre lloc web, una vegada surt de la nostra web aquestes són eliminades (cookies de seguretat i cookies de sessió) i recullen informació sobre els productes que els interessen a les nostres visites d’internet i sobre com naveguen a través del nostre lloc web perquè les nostres ofertes en línia siguin més atractives per als usuaris (cookies de seguiment).

Informació complementària de la cookies

Utilitzem l’emmagatzematge local de dades per a una sèrie de fins, com ara: permetre’ns realitzar els nostres serveis; aportar-te contingut pertinent, personalitzat quan visites els nostres llocs web; mesurar i analitzar el trànsit en el nostre lloc web; millorar els nostres serveis; i dirigir publicitat específica. A continuació, s’ofereixen més detalls sobre aquests temes:

Per a la nostra publicitat
Utilitzem l’emmagatzematge local de dades en relació amb les activitats publicitàries. Això ens permet saber si i amb freqüència l’usuari ha vist un anunci o determinat tipus d’anunci, i quant temps fa que ho va veure.

També utilitzem l’emmagatzematge local de dades per a construir segments i grups objectiu amb finalitats de màrqueting i per a dirigir anuncis específics.

Per a analitzar i millorar els nostres serveis
Utilitzem diverses eines de mesurament que ens proporcionen estadístiques i anàlisis relatives als nostres serveis. Aquestes eines ens permeten reconèixer el navegador web al llarg del temps i esbrinar si l’usuari ha visitat el lloc web anteriorment i si és així amb quina freqüència. Aquestes eines ens ofereixen la possibilitat d’aconseguir una visió general de quants usuaris únics tenim i com utilitzen els nostres serveis.

Així mateix, utilitzem la informació que hem recollit i analitzat per a desenvolupar i millorar els nostres serveis; per exemple, esbrinant quins serveis generen molt trànsit o veient si un servei està funcionant de manera òptima.

Per a lliurar i adaptar els serveis al seu ús
Es requereix i és necessari l’emmagatzematge local de dades amb la finalitat de permetre’t utilitzar els nostres serveis, com ara informació sobre la seva configuració, que ens diu com han de presentar-se els serveis en el teu navegador web.

També utilitzem l’emmagatzematge local de dades per a adaptar els nostres serveis al seu ús tan bé com sigui possible.

Gestió de les cookies

Pot desactivar les cookies o configurar el seu navegador perquè li avisi quan t’envien una *cookie.

La configuració en el seu navegador web normalment mostra una llista de totes les cookies que han estat emmagatzemades per a proporcionar-li una visió general i, si ho desitja, per a eliminar les cookies no desitjades. Normalment, pot indicar que accepta l’emmagatzematge de cookies dels llocs web que visites o de tercers afiliats a aquests llocs web. També pot triar ser notificat cada vegada que s’emmagatzema una nova *cookie. Se li proporciona a continuació orientació sobre com fer això en diferents navegadors web. El seu navegador web emmagatzema normalment cookies en una carpeta específica en el seu disc dur, de manera que pugui examinar també el contingut amb més detall.

No obstant això, les cookies que són presents en el lloc web canvien amb freqüència, i no totes les cookies són igual d’importants. Per consegüent, si MANUFACTURIS METÀL.LIQUES ROSABA, S.L. canvia l’ús de les cookies de seguiment, se li notificarà amb un missatge.

Així mateix, hi ha disponibles serveis que han estat desenvolupats especialment per a proporcionar als usuaris una llista actualitzada de cookies i altres mecanismes de seguiment.

Tingui en compte que si vostè les desactiva, és possible que no pugui gaudir de totes les funcionalitats del nostre lloc web

A continuació, se li presenta un resum de com les dades emmagatzemades localment poden ser gestionats en diferents navegadors web. Tingui en compte que aquest procés pot canviar i que les descripcions donades aquí poden no estar actualitzades.

Gestió de cookies en Google Chrome

Com eliminar cookies:
Veu a Configuració en el menú del seu navegador.
Fes clic a Mostrar configuració avançada.
Fes clic a Eliminar dades de navegació.
Selecciona el període de temps per al qual desitges eliminar la informació en el menú en la part superior. Si desitges eliminar totes les cookies en el navegador, fes clic en Des de l’origen dels temps.
Marca Cookies i altres dades de llocs i complements.
Fes clic a Esborrar dades de navegació.
Tanca la finestra.
Com evitar que les cookies s’emmagatzemin en el navegador web:
Veu a Configuració en el menú del teu navegador.
Fes clic a Mostrar configuració avançada i després fes clic en Configuració de contingut.
En Cookies, selecciona la teva opció preferida. Si desitja evitar que totes les cookies s’emmagatzemin, faci clic a No permetre que es guardin dades dels llocs.
Fes clic en Fet.
Tanca la finestra.
Gestió de cookies en Safari

Com eliminar cookies:
Anar a Preferències en el menú del seu navegador.
Fes clic en la pestanya Privacitat.
Fes clic a Eliminar totes les dades dels llocs web i després fes clic a Eliminar per a eliminar totes les cookies.
Tanca la finestra.
Com evitar que les cookies s’emmagatzemin en el seu navegador web:
Anar a Preferències en el menú del teu navegador
Feix clic en la pestanya Privacitat.
En Cookies i dades de llocs web selecciona la teva opció preferida. Si desitges evitar que totes les cookies s’emmagatzemin, fes clic a Bloquejar sempre.
Tanca la finestra.
Gestió de cookies en Mozilla Firefox

Com eliminar cookies:
Anar a Opcions en el menú del seu navegador.
Fes clic en la pestanya Privacitat.
Fes clic a Mostrar cookies.
Selecciona les cookies que desitges eliminar i fes clic a Eliminar seleccionades. Fes clic a Eliminar totes si desitges eliminar totes les cookies en el teu navegador web.
Tanca la finestra. Qualsevol canvi que hagis fet es guardarà automàticament.
Com evitar que les cookies s’emmagatzemin en el teu navegador web:
Anar a Configuració en el menú del teu navegador.
Selecciona la pestanya Privacitat.
En Historial, fes clic a Usar una configuració personalitzada per a l’historial.
Selecciona les teves opcions preferides a Permetre cookies de llocs web. Si desitges evitar que totes les cookies s’emmagatzemin, desactiva la casella Acceptar cookies de llocs web.
Tanca la finestra. Qualsevol canvi que hagis fet es guardarà automàticament.
Gestió de cookies en Internet Explorer

Com eliminar cookies:
Anar a Eines (icona de roda dentada) en el menú del teu navegador.
Fes clic en Propietats d’Internet.
En la pestanya General – Historial de navegació, fes clic a Eliminar.
Assegurat de marcar l’opció Cookies i dades de llocs web.
Fes clic a Eliminar.
Fes clic en OK.
Com evitar que les cookies s’emmagatzemin en el seu navegador web:
Anar a Eines (icona de roda dentada) en el menú del teu navegador.
Fes clic en Opcions d’Internet i després fes clic en la pestanya Privacitat.
Mou la barra lliscant al nivell desitjat. Si desitges evitar que totes les cookies s’emmagatzemin, selecciona el nivell Bloquejar totes les cookies.
Fes clic en OK.
Gestió de cookies en Opera

Com eliminar cookies:
Anar a Configuració en el menú del teu navegador.
Selecciona la pestanya de Privacitat i Seguretat.
Fes clic en Cookies i després fes clic en Totes les cookies i dades de llocs web.
Selecciona les cookies que desitges eliminar i fes clic a Eliminar. Fes clic a Eliminar totes si desitges eliminar totes les cookies en el teu navegador web.
Fes clic en Fet.
Tanca la finestra.
Com evitar que les cookies s’emmagatzemin en el seu navegador web:
Anar a Configuració en el menú del teu navegador.
Selecciona la pestanya de Privacitat i Seguretat.
En Cookies, selecciona la teva opció preferida. Si desitges evitar que totes les cookies s’emmagatzemin, fes clic a No permetre que es guardin dades dels llocs.
Tanca la finestra.
Informació de contacte

Per a major transparència, si té alguna pregunta relativa a l’ús de l’emmagatzematge local del nostre lloc web, posi’s en contacte amb nosaltres en info@rosaba.com, indicant en l’assumpte “Política de cookies”